Terug naar het overzicht

Ontwikkelcompetitie ‘De Eilanden’ Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil het gebied ‘De Eilanden’ ontwikkelen tot een woongebied met hoge kwaliteit en lage dichtheid. Weusthuis is gevraagd om middels een aanbestedingsprocedure de juiste ontwikkelaar te selecteren.

De gemeente Heerenveen heeft het voornemen om het gebied ‘De Eilanden’, in het noordwestelijk deel van Skoatterwâld, tot ontwikkeling te brengen. Voor De Eilanden is het de opgave om een bijzonder woonmilieu te realiseren met een hoge kwaliteit in een vrij lage dichtheid van maximaal 70 woningen. De gemeente was op zoek naar een geschikte partij die in staat is voor eigen rekening en risico een plan uit te werken, zowel stedenbouwkundig, landschappelijk als op woningniveau en die dit plan tot uitvoering en afronding brengt.

Richard Cornelis is door de gemeente ingehuurd om middels een aanbestedingsprocedure deze partij te selecteren. Hiervoor is een ontwikkelcompetitie uitgewerkt en opgestart. Vier partijen zijn uiteindelijk geselecteerd om een schetsplan te maken op basis van de meegegeven gemeentelijke eisen en randvoorwaarden. De stedenbouwkundige kaders voor de woningen en de woonomgeving zijn vastgelegd in het ‘Kwaliteitsdocument Skoatterwâld de Eilanden’. Aangezien de ontwikkelende partij ook de openbare ruimte aanlegt is specifiek voor dit project een ‘Programma van Eisen’ voor de inrichting van de openbare ruimte opgesteld. Tot slot is een concept-kooprealisatieovereenkomst door Weusthuis opgesteld. Hierin worden alle afspraken over het ontwikkelproces vastgelegd.

De beoordeling van de plannen is gedaan door deels specialisten van de gemeente en voor een belangrijk deel door de wijk. Op een speciale avond zijn alle plannen gepresenteerd en konden bewoners hun voorkeur aangeven. Slokker Vastgoed en Bouwbedrijf Lont hebben de beste beoordeling gekregen en mogen het plan nu verder uitwerken en tot uitvoering brengen.