Terug naar het overzicht

Projecten in Klimaatverandering

Project

Veenweideprogramma Fryslân – Compensatie Systematiek Veenweide

Eind 2020 heeft de provincie Fryslân Coen Weusthuis gevraagd om de positie van de provincie in de samenwerking rondom het Friese Veenweiden programma te versterken en met name een aantal complexe inhoudelijke onderwerpen verder te brengen. In de opdracht lag...

Bekijk het project
Project

Senior planvormer Mijnbouw Wetterskip Fryslân

In de provincie Fryslân wordt gas en zout gewonnen. Wetterskip Fryslân is op een aantal fronten hierbij betrokken. Onze collega Andreas Hartman vult tijdelijk de rol in van senior planvormer mijnbouw bij het waterschap.

Bekijk het project
Project

Energielandschap Waadhoeke – als procesbegeleider aan de slag

Alle duurzame opwek concentreren in één gebied? Gemeente Waadhoeke gaat onderzoeken of dat haalbaar is. Technisch en financieel, maar vooral ook qua lokaal eigendom en draagvlak. Weusthuis en Partners heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van het plan van...

Bekijk het project