Terug naar het overzicht

Herontwikkeling centrum Gorredijk

Herontwikkeling van het centrum van Gorredijk met aankoop, sloop, nieuwbouw en herinrichting.

Het centrum was Gorredijk was achteruit aan het gaan. Er ontstond forse leegstand op een prominente plek door de sluiting van banken en een postkantoor. De gemeente heeft dit gebied herontwikkeld; Weusthuis en partners heeft de procesregie verzorgd.

Met de werkzaamheden heeft het centrum een geheel nieuwe uitstraling gekregen. Twee leegstaande kantoorpanden zijn aangekocht en gesloopt. Er is nieuw vastgoed gebouwd door de markt, bestaand vastgoed is uitgebreid en opgeknapt en de openbare ruimte is helemaal opnieuw ingericht.

Een mooie binnenstedelijke vernieuwing, waarbij strakke procesbegeleiding en veel ruimte voor communicatie essentieel zijn geweest vanwege de vele betrokken partijen.

Jacqueline de Booij vervulde in dit traject in de periode 2013-2016 de rol van projectleider ontwikkeling namens de gemeente Opsterland.

De rol die Jacqueline de Booij vervulde als projectleider behelsde naast de projectbeheersing onder meer de contractuele vertaling van de grondtransacties, de aanvraag en afrekening van subsidies, de regie over de afstemming van de werkzaamheden en de aansturing van de onderlinge communicatie en de communicatie met het dorp.

"Een mooi project waarvan het eindresultaat ook zeer goed scoort bij ondernemers en klanten!"
Piet van Dijk (wethouder)

Maatschappelijke relevantie

Het opvangen van krimp en teruglopende retail in een centrum van Gorredijk.