Terug naar het overzicht

Friese Meren weer in Fries bezit

Maandag 28 september 2009 was een memorabele dag. Op die dag zijn de Friese meren door RVOB (voorheen Domeinen) in eigendom overgedragen aan de provincie Fryslân. Al vijftig jaar waren provincie en Rijk er over in gesprek, in 2009 is het gelukt om tot een overeenkomst te komen.

Tijdens het Friese Merenproject ontstond de wens om de Langwarder Wielen te verdiepen en dit te financieren met de opbrengst van vrijkomend zand. Het rijk wilde, als eigenaar, een vergoeding voor dit zand.

Een goed moment om een boottocht te organiseren met gedeputeerde Jannewietske de Vries en de directie van RVOB. Uit de gesprekken op het water bleek dat het rijk wel eigenaar was, maar er in tegenstelling tot de negentiende eeuw geen strategische belangen meer in had. De hoogste tijd dus om de overdracht nu daadwerkelijk te regelen voor het totaal aan meren in Fryslân.

Weusthuis en Partners verzorgde de inhoud en het proces van de onderhandeling tot en met de besluitvorming in provinciale Staten. Een interessant proces. Want hoe kom je tot een waardebepaling van ca. 10.000ha water, met een publieke vaarfunctie? Voor Fryslân zat er een emotionele waarde achter. Het zijn onze Friese meren!

Het proces heeft geresulteerd in een handtekeningensessie in Den Haag met voormalig staatssecretaris Jan Kees de Jager en gedeputeerde Jannewietske de Vries. Inmiddels zijn de Langwarder Wielen verdiept en is knooppunt Joure opgehoogd met zand uit de Langwarder Wielen.

"Ús wetter, ús marren. Tank foar dyn ynset hjirfoar"
Gedeputeerde Jannewietske de Vries

Maatschappelijke relevantie

De provincie kan nog beter op de meren passen nu ze eigenaar is. Het is een belangrijk publiek domein dat publiek moet blijven. Het is van grote waarde voor de recreatie, natuur en de ruimtelijke kwaliteit van de provincie.

"Het eigendom van de Friese Meren raakt me. Ik ervaar de meren als een heel rijk bezit in zomer én winter. Ik heb dat dossier letterlijk vastgegrepen, vastberaden het te kunnen sluiten."
Sytse Kroes

Beelden van de overdracht van de Friese Meren in Den Haag