Terug naar het overzicht

Programmamanagement Heechterp-Schieringen

Een programma maken voor verbetering van een wijk, met een mix aan maatregelen op sociaal en fysiek gebied.

Heechterp-Schieringen was en is een aandachtswijk omdat de inwoners relatief een (zeer) laag inkomen hebben en de werkloosheid in verhouding hoog is. Gewerkt is aan het opstellen van een programma met een mix van maatregelen op het vlak van welzijn, veiligheid, verbetering van woningen en wijk en energiebesparing. Een innovatief en belangrijk onderdeel van het project was dat in de wijk een volledig ontschot wijkteam aan het werk ging.

Deze werkwijze is inmiddels in heel Nederland ingevoerd.

Het programma is inmiddels voor een groot deel uitgevoerd en deels nog in uitvoering. Het programma en de uitvoering is een samenwerking tussen de gemeente en de beide corporaties.

Maatschappelijke relevantie

Het maatschappelijke doel is om bewoners van een achterstandswijk op allerlei vlakken (sociaal en fysiek) een steuntje in de rug te geven en de wijk als geheel te verbeteren.