Terug naar het overzicht

Bouw campus in Appingedam kan van start

Met het ondertekenen van overeenkomsten op 12 maart 2018, kan de bouw van de nieuwe campus in Appingedam van start. In feestelijke sfeer  werden de handtekeningen gezet door de partners Eemsdeltacollege, Noorderpoort, gemeente Delfzijl en gemeente Appingedam.  Eemsdeltacollege is verantwoordelijk voor de bouw en de exploitatie van de gebouwen. De gemeenten blijven vanzelfsprekend betrokken. Nu aan alle voorwaarden is voldaan, kan de bouw van de campus van start.

 

Geschreven door: Lydia Terpstra

De overeenkomst

In februari hebben de gemeenteraden van Delfzijl en Appingedam ingestemd met de nieuwbouw van de campus. Onderdeel van het besluit is dat Eemsdeltacollege verantwoordelijk is voor de bouw en de exploitatie van de gebouwen. In contracten zijn nu de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden vastgelegd.

De omwonenden

Vorige week zijn de omwonenden van de Pastorielaan door de gemeente uitvoerig ingelicht over de toekomstige plannen. Vanuit de bewoners werd aandacht gevraagd voor de ontsluiting van het nieuwe complex en de veiligheid rondom de aan- en afrijroutes. In het bijzonder de veiligheid van de fietsende leerlingen. Afgesproken is dat de gemeente en de inwoners in gesprek met elkaar blijven over alle ontwikkelingen.

Campus Appingedam Delfzijl

De campus zal bestaan uit meerdere gebouwen voor  praktijkonderwijsonderwijs, VMBO, HAVO/VWO en MBO. De huisvesting wordt aardebevingsbestendig en bijna energie neutraal.  Er komt een sporthal met vier zaaldelen. De parkachtige omgeving krijgt voorzieningen voor buitensporten. De campus wordt gebouwd voor circa 1700 leerlingen. Het is een samenwerking van de gemeenten Appingedam en Delfzijl, de schoolbesturen Eemsdeltacollege (EDC) en Noorderpoort, NCG en NAM.

Locatie

De nieuw te bouwen campus komt op het terrein van verpleeghuis Solwerd. De huidige gebouwen van EDC en RENN4 aan de Pastorielaan worden gesloopt.

Financiering

De financiering van de campus bestaat uit de gelden die de NAM beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van voortgezet onderwijsgebouwen. In plaats van versterking van bestaande gebouwen is gekozen voor nieuwbouw. Ook het Rijk, gemeente Appingedam en de schoolbesturen Eemsdeltacollege en Noorderpoort dragen bij.

Planning

De planontwikkeling gaat nu van start. Uiterlijk in 2021 is de campus gereed

Weusthuis Associatie in de persoon van Coen Weusthuis  verzorgde de procesbegeleiding om te komen tot de overeenkomst die nu tussen partijen is getekend. De Gemeente werd in dit proces ondersteund door Lydia Terpstra, die voor de gemeente Appingedam de rol van coördinator scholenprogramma vervuld