Terug naar het overzicht

Modern bestuur op hoog niveau.

Geschreven door: Rob van Vliet

Op 8 maart hebben we, samen met Noordtij, een conferentie begeleid in het kader van het Friese Omgevingslab Modern Bestuur. Bestuurders van gemeenten en provincie kwamen bijeen in de Achmeatoren om met elkaar na te denken over hun rol bij de op te stellen Omgevingsvisies. De nieuwe Omgevingswet wil meer ruimte geven aan de Mienskip om ruimtelijke plannen te ontwikkelen; ruimtelijke ordening van onderop. Maar wat betekent dat qua inzet en verantwoordelijkheid voor de gemeenten en de provincie. Duidelijk werd wel dat er al verschillende goede voorbeelden van Modern Bestuur zijn in Fryslân. We zijn op de goed weg!