Terug naar het overzicht

Kennis delen over Omgevingswet in Oldenzaal

Barend van der Veen van Weusthuis presenteert de Nije Pleats-aanpak op kennisbijeenkomst 'Omgevingswet, Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed' in de gemeente Oldenzaal.

Geschreven door: Sytse Kroes

Daarna is met 2 groepen een case nagespeeld. Dat werkt prima! 13 april organiseerde de Provincie Overijssel deze bijeenkomst al voor de Overijsselse gemeenten.