Terug naar het overzicht

Oevers Friese vaarwegen: van beleid naar beheer

Collega’s Andreas Hartman en Sytse Kroes zijn al enkele jaren bezig met de procesbegeleiding van de toedeling van beheer en onderhoud van de oevers langs Friese vaarwegen. Een omvangrijk en complex proces vanwege de vele belangen, de omvang (1800 km) en de hoge kosten voor onderhoud.

Het opstellen van de spelregels voor de toedeling van het oeverbeheer is nu geregeld. Momenteel vindt de overdracht plaats van het toegedeelde areaal aan oevers naar de beheerders van de betrokken overheden. Om dit goed te laten landen is op 30 januari een sessie voor beheerders en beleidsmakers georganiseerd. De sessie vond plaats in de mooie Woudazaal van Wetterskip Fryslân. Daarin zijn de aanwezigen meegenomen in het proces van de afgelopen jaren en werd de overdracht uitgelijnd. Hiermee zijn de eerste stappen voor de overdracht gezet! Een zorgvuldige overdracht is van belang, daarom krijgt deze sessie in het voorjaar een vervolg.