Terug naar het overzicht

Provincie Fryslân “maak 40.000 hectare veenweide natter”

Door 40.000 hectare grond natter te maken, willen provincie en Wetterskip Fryslân de problemen in het veenweidegebied aanpakken. Bodemdrainage en ’s zomers hogere waterpeilen moeten leiden tot minder CO2-uitstoot, minder bodemdaling, een ander evenwicht tussen landbouw en natuur en een vitaal platteland.

Artikel in de Leeuwarder Courant hierover 

 

 

Geschreven door: Marjan Reinsma – Vos

De komende tijd is nodig voor experimenten en onderzoek, zegt onze collega  Sytse Kroes die als veenweideprogrammamanager voor de provincie Fryslân en het waterschap aan het werk is.

"Gjin koartsichtige maatregels. Der is in langere oanrin nedich om ferstannige dingen te dwaan"
Sytse Kroes