Terug naar het overzicht

Wie moet er zorgen voor onderhoud van Friese oevers?

Geschreven door: Sytse Kroes

Het voorstel dat nu in Provinciale Staten wordt besproken is opgesteld door Weusthuis en Partners. Sytse Kroes en Andreas Hartman hebben samen met de opdrachtgevers (provincie, waterschap en gemeenten) diverse varianten onderzocht. Samen zijn ze tot een gedragen voorkeur gekomen. Deze voorkeur gaat over de hoofdlijn, die in een volgende fase tot in detail moet worden uitgewerkt.