Terug naar het overzicht

Veenweideaanpak gepresenteerd op Noordelijke Ingenieursdag

De provincie Fryslân geeft momenteel samen met Wetterskip Fryslân uitvoering aan de Veenweidevisie. Een complexe opgave omdat het streven van de provincie is om bodemdaling als gevolg van ontwatering te vertragen met behoud van de landbouwfunctie. Sytse Kroes is vanuit Weusthuis en Partners aangesteld als programmamanager.

Geschreven door: Sytse Kroes

De presentatie was onderdeel van de jaarlijkse Noordelijke Ingenieursdag, georganiseerd door de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Emmen.