Terug naar het overzicht

Intentieverklaring Bouwen aan Mensen getekend

Onze collega Barend van der Veen heeft als kwartiermaker verschillende partijen bij elkaar gebracht om zich gezamenlijk inzetten om de werkloosheid onder huurders en het verduurzamen van huurwoningen in de regio zuidoost Drenthe aan te pakken. Ze tekenden daarom een intentieverklaring voor het project Bouwen aan mensen. Met als resultaat dat Barend samen met de partijen de afspraken concreet gaat maken.

Nieuwsbericht op site regiodeal

"Een mooie en dankbare klus. Nu op naar het concretiseren van de afspraken! Ik heb er zin in!"
Barend van der Veen