Terug naar het overzicht

De wereld verandert

Het zal u niet ontgaan zijn; de wereld van de ruimtelijke ordening verandert. Van ruimtelijke ordening naar de leefomgeving; een naamsverandering die de geest van de nieuwe tijd in ons werkveld weerspiegelt. De leefomgeving; een omgeving waarin we samen moeten zorgen voor een prettig leefklimaat. En dat terwijl we ons de afgelopen tijd vooral op het sturen en orderen van de ruimte hebben gestort; gedacht vanuit een maakbare samenleving.

Geschreven door: Andreas Hartman

De juiste procesaanpak

Weusthuis en Partners is gespecialiseerd in het management van omvangrijke en/of complexe projecten en processen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

https://www.linkedin.com/hp/update/6237548928590577664

We werken in zowel stedelijk als landelijk gebied: aan gebiedsvisies, stedelijke vernieuwing, bedrijventerreinen, vastgoed, en de ontwikkeling van landelijk gebied, waarbij water een steeds belangrijker rol speelt.

Sinds de oprichting in 1995 door Coen Weusthuis is Weusthuis en Partners uitgegroeid tot een ‘platte’ organisatie met ervaren mensen. Ons team bestaat uit stevige procesmanagers die elkaar wat betreft inhoudelijke expertise en persoonlijkheid goed aanvullen. Weusthuis en Partners heeft een informele sfeer en is gericht op resultaat.

Zoals wij voortdurend ervaren verschillen ruimtelijke opgaven fundamenteel van karakter. Het kiezen van de juiste procesaanpak, passend bij de mate en de aard van de complexiteit van een opgave, is daarom een onderscheidend kenmerk van ons bureau. Twee factoren zijn daarbij doorslaggevend: het aantal betrokken partijen en de mate van conflict tussen deze partijen.