Terug naar het overzicht

Woensdag 11 oktober officiële startmoment project “herstel dorpen en Bildtdijken”.

Woensdag 11 oktober was het officiële startmoment van het project “herstel dorpen en Bildtdijken”. Met de aankoop van pand Oudebildtdijk nummer 1066 -dat al tientallen jaren leegstond en niet werd gebruikt- wordt er werk van gemaakt om de slechtste panden aan de Bildtdijken op te knappen. Weusthuis levert de projectleiding voor de stichting 'herstel dorpen en Bildtdijken'

Geschreven door: Greetje de Heer

Herstel voor verpauperde dijkwoningen Bildtdijken

Het pand aan de Oudebildtdijk nummer 1066 in Westhoek, is in 1970 eigendom geworden van een bewoner die er de laatste tientallen jaren niet meer kwam. Het gevolg was dat de woning er vele jaren verpauperd bij stond. Er is door de “Stichting herstel Dorpen en Bildtdijken” ingezet op het aankopen van de woning. Binnenkort wordt er gestart met het bouwkundig laten beoordelen van de woning. De stichting werkt daarbij nauw samen met architectenbureau Adema uit Dokkum. Zij zullen ook een voorstel maken voor het opknappen van de van de woning.

Uniek stukje landschap
De Bildtdijken met haar dijkwoningen vormen een uniek stuk Nederlands landschap. De woningen staan dicht op de weg. Als een levensader lopen de Bildtdijken door de ontstaansgeschiedenis van het Bildt. De historie, de bijzondere bebouwing en de unieke locatie maken van de dijken het beschermd dorpsgezicht in het Friese landschap.

Stichting herstel dorpen en Bildtdijken

De meeste woningen aan de Bildtdijken verkeren in een goede staat van onderhoud.  Er zijn echter ook woningen die veel onderhoud nodig hebben.  Om de kwaliteit van de woningen aan de Bildtdijken te behouden en te koesteren en de leefbaarheid te stimuleren, werkt de “Stichting herstel dorpen en Bildtdijken” samen met de eigenaren aan verbetering van de panden die er het minst goed bijstaan. Voorafgaand aan de aankoop van Oudebildtdijk 1066 is er een inventarisatie gemaakt van woningen aan de Bildtdijken die er het slechtst voor staan. De afgelopen maanden zijn de eigenaren van deze woningen benaderd om samen met de stichting te kijken wat de mogelijkheden zijn voor verbetering.  e stichting biedt daarbij begeleiding aan in de vorm van het inventariseren van de bouwkundige staat van de woning en het helder krijgen van de wensen van de eigenaar. Vervolgens helpt de stichting mee in het opstellen van een verbouwplan, het begroten van de kosten en het inschatten van de financiële haalbaarheid. De contacten met deze eigenaren hebben ertoe geleid dat inmiddels een viertal woningen in opdracht van hen en met steun van de stichting wordt opgeknapt.