Terug naar het overzicht

Tien petgaten met snorkelwater

Geschreven door: Sytse Kroes

Bestuurders in het veld constateren dat de natuurmaatregelen zichtbaar resultaat opleveren: het water in de petgaten is helder, heeft mooie onderwatervegetatie en bevat veel minder bodemwoelende vis. Prachtig. Dit is wat we in 2013 voor ogen hadden bij de start van dit project. Het doel was een verbetering van de bevaarbaarheid van het gebied in combinatie met een sterke verbetering van de natuurwaarden. Van dit onderdeel waren we het minst zeker of het ook in de praktijk zou gaan werken. Dan is het extra leuk als het goed uitpakt.