Terug naar het overzicht

Life project Alde Feanen

Voor het natuurgebied de Alde Feanen heeft Weusthuis en Partners samen met ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga een subsidieaanvraag opgesteld (Europese Life+ programma). In de zomer van 2013 is deze aanvraag gehonoreerd. Vervolgens heeft Weusthuis en Partners tot eind 2015 de aansturing van het project verzorgd. Onderdeel hiervan was de tussentijdse verantwoording naar de Europese Commissie.

In het hart van Fryslân ligt het Natura 2000-gebied De Alde Feanen. Met ruim 2.140 hectare is dit nationaal park één van de grootste moerasgebieden in West-Europa. Het gebied heeft een afwisselend landschap met veel water en rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Hierdoor zijn De Alde Feanen bijzonder aantrekkelijk voor de recreatie. Deze biodiversiteit van De Alde Feanen is echter niet vanzelfsprekend. Op dit moment zijn er namelijk verschillende factoren die het natuurgebied bedreigen.

Het project heeft ten doel de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren (KRW doelen), de natuurwaarden te versterken (N2000 opgaven) en de bevaarbaarheid te verbeteren (doelen Friese Merenproject). Bij het opstellen van de subsidie aanvraag bleken deze doelen zeer goed met elkaar te combineren.

Het kernprobleem van het gebied is dat de verlanding niet op gang komt. Het bestaande areaal moeras veroudert hierdoor en het water blijft water. De oorzaak ligt in de waterkwaliteit: het is te voedselrijk.

Voorbeelden van maatregelen die worden genomen

  • Verwijderen van voedselrijke bagger. (Dit verbetert ook de bevaarbaarheid.)
  • Het terugbrengen van waterriet en onderwatervegetatie.
  • Het wegvangen van bodemwoelende vis.
  • Het tijdelijk droogzetten van voormalige polders.
  • Het plaggen van oude moerasgebieden.

Europese commissie zeer tevreden

De LIFE aanvraag is opgesteld in opdracht van provincie Fryslân. Weusthuis en Partners heeft het proces begeleid en de aanvraag opgesteld. De inhoud (ecologie en waterkwaliteit) is verzorgd door Ecologische bureau Altenburg en Wybenga. Dienst Landelijk Gebied (nu provincie Fryslân) heeft de maatregelen uitgewerkt en de kostenraming verzorgd.

In januari 2015 is de eerste schop de grond ingegaan. Vertegenwoordigers van de Europese commissie zijn twee keer op bezoek geweest. Zij waren zeer tevreden over de aanpak en de voortgang. Eind 2015 is het project overgedragen aan een projectleider van de provincie.

"Een subsidieaanvraag voor LIFE wordt heel streng beoordeeld. Dat onze aanvraag er door kwam was fantastisch nieuws. Helemaal mooi is het als je te horen krijgt dat deze ook nog eens heel goed scoorde. Kwaliteit wint!"
Sytse Kroes

Audiotour met Freek Vonk

Samen met de vakvrouwen van Camerik Voortman hebben we een audiotour door het gebied ontwikkeld. Freek Vonk was bereid om op zijn geheel eigen wijze de teksten in te spreken.

Lees hier het nieuwsbericht met meer informatie

"Met Sytse is het fijn samenwerken. Recht door zee, doelgericht, gedreven en betrokken. Binnen het LIFE+ project heeft dat tot mooie resultaten geleid. De podcast met Freek Vonk is daarvan een sprekend voorbeeld. Daar ben ik trots op!"
Wilma Nabring-Hooijsma