Terug naar het overzicht

Provincie draagt 3,5 miljoen bij aan derde fase Súd Ie

Geschreven door: Sytse Kroes

Weusthuis en Partners is de kartrekker van de realisatie van de vaarroute Dokkum naar Lauwersmeer via de Súd Ie. Daar is recent een nieuwe, laatste fase aan toegevoegd. Het Waddenfonds financiert hiervan 4,9 miljoen. De provincie stelt nu een cofinanciering van 3,5 miljoen beschikbaar. Fase 3 is het slotstuk, nodig om de route te kunnen laten renderen. Belangrijke onderdelen zijn een recreatief fietspad langs de Súd Ie en een vaarverbinding met Oostmahorn en het recreatiepark Esonstad. Daarnaast gaan we met ondernemers, Merk Fryslân en bewoners aan de slag met het vermarkten van de route. Zo zorgen we ervoor dat er nieuwe recreatieve mogelijkheden komen en zo het gebied nog aantrekkelijker wordt voor toeristen en eigen bewoners.