Terug naar het overzicht

Regio Deal Zuidwest Friesland gehonoreerd

De aanvraag voor de Regio Deal van Zuidwest Friesland is gehonoreerd! Dit betekent dat de Zuidwesthoek van Friesland 17,5 miljoen euro van het Rijk krijgt voor het verbeteren van de leefbaarheid. Collega’s Sytse Kroes en Laura Been mochten het proces van de aanvraag begeleiden en de aanvraag schrijven. In de aanvraag staat de kracht van de Mienskip (de gemeenschap) centraal: we doen het samen met de mensen. De Regio Deal wordt ingezet om opgaven op het gebied van  de voorzieningen, de leefomgeving en de economie aan te pakken. Dit doen de vier samenwerkende regionale overheden samen met het Rijk en met vele regionale partners:  ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Laura en Sytse mogen ook dit proces begeleiden.