Terug naar het overzicht

Bijeenkomst ‘van onderen op-implementatie’ Omgevingswet

Wij initieerden een intiem netwerk omtrent de Implementatie van de Omgevingswet met gemeenten, provincies en waterschappen. Geen implementatie via een spoorboekje of een plan van aanpak, maar van onderop! Vanuit de geest van de Omgevingswet delen we onderling ervaring en kennis over projecten die vanuit of met de samenleving worden opgezet en adresseren die ervaringen aan de verschillende aspecten van de implementatie van de Omgevingswet (zoals bestuur, organisatie, geld en cultuur). Zo ontstaat een Leidraad voor de implementatie van onderop! Bovendien levert het proces binnen de gemeentelijke, provinciale of waterschap organisatie ambassadeurs op voor het implementatietraject van onderop!

Geschreven door: Barend van der Veen