Terug naar het overzicht

Bouwstenen voor de toekomst van Fryslân

Begin 2018 vonden er drie expertmeetings plaats vanuit het Omgevingslab Steden en Dorpen. Voor deze bijeenkomsten verzorgde Weusthuis en Partners de inhoudelijke ondersteuning.

Provincie, gemeenten en waterschap organiseren de voorbereiding voor de Omgevingsvisie gezamenlijk volgens ‘De Friese Aanpak’. Dit gebeurt binnen vijf verschillende Omgevingslabs: Fries Platteland, Energietransitie, Gebiedsgericht Werken, Modern Bestuur en Steden & Dorpen. Voor laatstgenoemde levert Weusthuis en Partners de bouwsteen.

In het proces om de inhoud te verzamelen voor deze bouwsteen zijn drie expertmeetings georganiseerd. De expertmeetings waren opgedeeld in drie hoofdthema’s:

  • Grote nationale opgaven, zoals energietransitie, versus behoud van regionale identiteit en ruimtelijke kwaliteit.
  • Ruimte voor ontwikkeling versus zuinig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit
  • Bevolkingsdaling versus leefbare en vitale dorpen.

Ter voorbereiding kregen alle deelnemers aan de expertmeetings een Position Paper toegestuurd waarin de dilemma’s per thema zijn geschetst in Matrix met keuzemogelijkheden. Zie voor meer informatie deze link

Het bespreken van deze dilemma’s binnen een gemêleerd en energiek gezelschap van ruim 100 deskundigen leverde veel waardevolle resultaten op voor Weusthuis en Partners om de bouwsteen Steden en Dorpen verder aan te scherpen. Zie deze link