Terug naar het overzicht

MFA en kunstgrasveld Lippenhuizen

Weusthuis en Partners heeft voor de gemeente Opsterland in 2015 een aanscherping gemaakt van het programma van eisen voor het MFA in Lippenhuizen, waarbij de ophanden krimp van de basisschool en de exploitatie van het MFA belangrijke ingrediënten vormden.

Weusthuis en Partners heeft voor de gemeente Opsterland in 2015 een aanscherping gemaakt van het programma van eisen voor het MFA in Lippenhuizen, waarbij de ophanden krimp van de basisschool en de exploitatie van het MFA belangrijke ingrediënten vormden. Tevens is hierbij een plan gemaakt om binnen de staande begroting van de gemeente het voetbalveld in Lippenhuizen om te zetten in een kunstgrasveld te gebruiken door drie voetbalverenigingen. Om dit te financieren zonder uitzetting van de gemeentelijke begroting is het gepaard gegaan met gelijktijdige inlevering van velden in Lippenhuizen en Tijnje. Daarmee is de bestaande samenwerking tussen drie voetbalverenigingen geïntensiveerd. Het totale plan is vorm gegeven in een intensief participatietraject met de gebruikers van het MFA en de betrokken voetbalverenigingen. De hele afsprakenset is door ons contractueel vastgelegd.Het kunstgrasveld is in de zomer van 2016 gerealiseerd en met de start van het voetbalseizoen 2016/2017 feestelijk in gebruik genomen.Voor de realisatie van het MFA hebben wij de gemeente en gebruikers ondersteund bij het doorlopen van een design & build aanbestedingsprocedure. Het MFA zal in 2017 worden opgeleverd.

"Geweldig om te mogen helpen in een traject waar dorpen zoveel willen doen om hun voorzieningen op peil te brengen. De gebruikers investeren in het MFA, en de verenigingen nemen onderhoud van de gemeente over om het kunstgras te kunnen realiseren. Een leuke uitdaging om deze puzzel te leggen en er een mooi raadsvoorstel van te maken"
Jacqueline

Maatschappelijke relevantie

Samenwerking tussen gemeente en dorpen om voorzieningen op peil te brengen en houden.