Terug naar het overzicht

Programmamanagement peilbesluiten Wetterskip Fryslân

Het beheergebied van Wetterskip Fryslân kent 8200 peilgebieden. Het waterpeil in deze gebieden wordt geregeld in ‘grote’ peilbesluiten. Weusthuis en Partners stuurt het opstellen van deze peilbesluiten aan. Wetterskip Fryslân stelt voor het beheergebied 20 grote peilbesluiten op. In deze peilbesluiten wordt de actuele situatie vastgelegd. Deze peilbesluiten zijn een belangrijke basis voor uitvoeringsplannen die het waterschap de komende jaren ter hand neemt. In de peilbesluiten komen beleid, planvorming, beheer en juridische aspecten samen. Dat maakt het complex. Een inhoudelijk puzzel die we graag oppakken.

Weusthuis heeft het programmamanagement opgepakt in de periode dat er een aantal inhoudelijke vraagstukken op tafel lag. Deze hebben betrekking op de begrenzing van de boezem, het waterbeheer in vrij afstromende gebieden en het beheer van zeer kleine peilvakken. Het opstellen van de peilbesluiten stagneerde, omdat er geen koers was hoe met deze vraagstukken om te gaan.

We hebben het beantwoorden van deze en andere vragen als prioriteit bestempeld. Daarvoor hebben we een dagdeel met inhoudelijk specialisten van alle betrokken afdelingen belegd. Op deze manier scheiden we de inhoud van het proces. Door op de inhoud te investeren, verloopt het proces van opstellen van peilbesluiten uiteindelijk soepeler.

 

"Wij helpen in de zoektocht om de rechtszekerheid die in peilbesluiten ligt opgesloten, goed in te vullen."
Andreas Hartman

De inhoudelijke vraagstukken worden afgehecht bij het bestuur van het waterschap en worden opgenomen in een zogenoemde Beheernota: een beleidsdocument waarin uitgangspunten voor het waterbeheer zijn opgenomen.

Onze collega Andreas Hartman heeft het programmamanagement verzorgd. Samen met projectleiders en specialisten geeft hij invulling aan de opgave om in 2019 de laatste peilbesluiten aan het bestuur aan te bieden.

Maatschappelijke relevantie

Het kostenbewustzijn in het waterbeheer heeft ook impact op hoe in peilbesluiten het waterbeheer wordt geregeld.