Terug naar het overzicht

Energie Expeditie Apeldoorn

De Energie Expeditie Apeldoorn (ENEXAP)  is met recht een expeditie te noemen. In twee jaar tijd hebben bewoners en bedrijven uit Apeldoorn samengewerkt aan het energieneutraal renoveren van 40 verschillende koopwoningen in de gemeente. Een mooie ontdekkingstocht, waarin veel onbekend terrein is verkend en veel is geleerd. Weusthuis en Partners heeft hiervoor samen met de gemeente een stappenplan ontwikkeld waarmee bewoners in overzichtelijke stappen hun eigen route naar een energieneutrale woning kunnen uitzetten. 

Binnen de Energie Expeditie is een nauwe samenwerking ontstaan tussen bewoners, bedrijven en gemeente. ‘Nul op de meter’ is niet zomaar bereikt: dit vraagt om een integraal plan van aanpak, waarin bouwkundige en installatietechnische maatregelen goed op elkaar zijn afgestemd. Lokale consortia maken nu plannen voor de deelnemers aan de expeditie. In 2015 zijn de eerste woningen energieneutraal geworden. Aanleiding voor de start van ENEXAP was een subsidiemogelijkheid vanuit Platform 31, die de gemeente heeft aangegrepen om deze bewonersorganisatie op te zetten.

"ENEXAP is prachtig voorbeeld van wat burgerparticipatie kan opleveren als dit goed wordt ingezet."
Laura Been

Maatschappelijke relevantie

Het project draagt bij aan de verduurzaming van de woningvoorraad en het versterkt de betrokkenheid van burgers bij de overheid.