Terug naar het overzicht

Rob van Vliet

Rob van Vliet kan bogen op een ruime ervaring in het managen van beleidsprocessen in de ruimtelijke ordening, bij provincies, regio’s en gemeenten. Centraal staat bij Rob het samenwerken met betrokken partijen aan een duurzame en leefbare ruimtelijke omgeving.

Over

Na zijn studie Planologie aan de RUG werkte hij onder andere bij de Provincie Groningen en bij de dienst RO/EZ van de Gemeente Groningen. Bij deze laatste dienst was hij als afdelingshoofd en later als directeur verantwoordelijk voor de ruimtelijke beleidsontwikkeling van de stad Groningen.

Sinds 2009 is Rob van Vliet als zelfstandig adviseur verbonden aan Weusthuis Associatie. Hij begeleidt van overheidsorganisaties bij het ontwikkelen van ruimtelijke beleid. Bij zijn personalia staat een lijst met zijn projecten. Daarnaast geeft Rob van Vliet colleges aan de RUG, thema: programma- en procesmanagement als instrumentarium om te dealen met complexe ruimtelijke vraagstukken. Zie ook zijn publicatie: Maatwerk in Planning (2016).

Hoe complexer de ruimtelijke opgave, hoe groter de uitdaging voor Rob om samen met betrokken partijen tot een goed resultaat te komen.

"Het proces van gezamenlijke visie ontwikkeling is belangrijker dan het uiteindelijke plan of boekwerkje."
Rob van Vliet
Rob in de euroborg met Willem Alexander